ติดต่อองค์การสวนพฤกษศาสตร์

{{ data.title }}
 • โทร
  {{ data.tel }}
 • อีเมลล์
 • {{ data.email }}

ช่องทางการติดต่อ สวนสาขา

{{ data.affiliateGarden.affiliate_name }}
 • ที่อยู่
 • {{ data.affiliateGarden.address }}
 • โทร
 • {{ data.affiliateGarden.tel }}
 • อีเมลล์
 • {{ data.affiliateGarden.email }}

ที่อยู่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

 • ที่อยู่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 • 100 ม.9 ต.แม่แรม
 • อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • ประเทศไทย